Zwrot części albo całości kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne - Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie


Zwrot części albo całości kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Zasady refundacji części wynagrodzenia i składek DPS i WRiPZ

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę